Get Adobe Flash player

Nezavisni Vijećnik Bago Jaroslav

Izvješća nezavisnog viječnika Općine Končanica – Bago Jaroslav

DSC01685NEZAVISNI VIJEĆNIK OPĆINE KONČANICA

JAROSLAV BAGO

Končanica 296
OIB: 01085931129

Končanica, 17. lipanj 2013.

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11 i 27/13), objavljujem završni financijski izvještaj za razdoblje od 01. 01. 2013. godine do 18. 04. 2013. godine, sa svim ostalim dokumentima.


NameSizeHits
NameSizeHits
Financijski plan za 2013. - mandatno razdoblje325.3 KiB215
Financijski plan za 2013. do 18. 04.349.8 KiB206
Financijski plan za 2013. godinu za razdoblje siječanj - svibanj52.0 KiB279
Godišnji financijski izvještaj za 2013 do 18. 04.534.9 KiB227
Izvješće o primljenim donacijama za 2012. godinu38.1 KiB254
Izvješće o primljenim donacijama za 2013. godinu38.5 KiB240
Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 31.12.2012. godine111.2 KiB290
Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01. - 31.12.2013. godine115.4 KiB511
Izvršenje financijskog plana za 2012. godinu34.8 KiB264
Izvršenje financijskog plana za 2013. godinu34.9 KiB241
Obrazac IZ-D za 2013. do 18. 04.549.3 KiB198
Program rada za 2013. - mandatno razdoblje362.0 KiB252
Program rada za 2013. do 18. 04.404.0 KiB240
Program rada za mandatno razdoblje 2009. - 2013. godine43.4 KiB244
Program rada za razdoblje 01.01. - 05.2013. godine43.7 KiB243
Program rada za razdoblje 01.01. - 31.12.2012. godine43.6 KiB268