Get Adobe Flash player

Oglasna Ploča

AKCIJA SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA!

Poštovani korisnici, 17.09.2018. (ponedjeljak) sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad na području općine Končanica.
Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu.
Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-768.
U krupni otpad NE spada građevinski otpad i EE otpad.*

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flora VTC d.o.o.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute.

Upute za izradu proračuna Općine Končanica za razdoblje 2019.-2021. g.

Upute i obrazce možete preuzeti ovdje:

Upute Za Izradu Proračuna Jedinica Lokalne I Područne (regionalne) Samouprave Za Razdoblje 2019-2021
Upute Za Izradu Proračuna Jedinica Lokalne I Područne (regionalne) Samouprave Za Razdoblje 2019-2021
Upute-za-izradu-proracuna-jedinica-lokalne-i-podrucne-regionalne-samouprave-za-razdoblje-2019-2021.pdf
257.6 KiB
13 Downloads
Details
Uputa Za Izradu Proračuna 2019-2021
Uputa Za Izradu Proračuna 2019-2021
Uputa-za-izradu-proracuna-2019-2021.doc
106.0 KiB
12 Downloads
Details
Prilog - Financijski Plan
Prilog - Financijski Plan
Prilog-Financijski-plan.doc
29.5 KiB
12 Downloads
Details
Prilog - Obrasci (Prijedlog Financijskog Plana)
Prilog - Obrasci (Prijedlog Financijskog Plana)
Prilog-Obrasci-Prijedlog-financijskog-plana.xls
87.5 KiB
7 Downloads
Details

Akcija sakupljanja glomaznog otpada!

Poštovani korisnici od 17.-19. rujna 2018. g. sakupljat će se i odvoziti glomazni otpad. Molimo Vas da otpad iznesete do 7:00 ujutro na Vaš kolni ulaz u privatnom posjedu. U više stambenim blokovima (zgradama) bit će postavljeni posebno označeni kontejneri za krupni otpad (u blizini eko-otoka ili postojećih kontejnera za komunalni otpad). Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno je odlaganje krupnog otpada na javnu površinu pa Vas molimo da poštujete navedene upute. U krupni otpad ne spada građevinski otpad i EE otpad.*

Prijavu otpada, molimo Vas, obavezno prijaviti na tel.: 440-768.

Raspored odvoza glomaznog otpada:

  1. rujna 2018. – Općina Dežanovac i Općina Končanica
  2. rujna 2018. – Općina Đulovac i Općina Sirač
  3. rujna 2018. – Grad Daruvar

*Besplatni odvoz električnog i elektroničkog otpada možete naručiti na telefon 0800 444 110 – Flor

Tvrtka Hrvatski duhani d.d. traži nove proizvođače duhana


REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Končanica 27. kolovoza 2018.

 

OBAVIJEST

Tvrtka Hrvatski duhani d.d. traži nove proizvođače duhana te je zainteresirana za proširenje proizvodnje duhana na našem području. Hrvatski duhani d.d. potiču proizvodnju duhana (npr. materijalima za sadnju, kreditiranjem, osiguranjem usjeva, savjetima te jamčenjem otkupa svega proizvedenog duhana). Pozivamo sve zainteresirane osobe za proizvodnju duhana da se jave u što kraćem roku osobno u Općinu Končanica, na telefon: 043/ 325-021 ili na e-mail: opcina@koncanica.hr, kako bi mogli dogovoriti sastanak s predstavnicima tvrtke Hrvatski duhani d.d. na kojem će objasniti način poslovanja njihove tvrtke te sve uvjete i detalje proizvodnje duhana. Planirani sastanak s predstavnicima Hrvatskih duhana d.d. je 7. rujna 2018. godine u večernjim satima te Vas sukladno tome pozivamo da se javite što prije u Općinu Končanica.