Get Adobe Flash player

Mjesni Odbori

POPIS PREDSJEDNIKA MJESNIH ODBORA
SA ADRESAMA (izbori 01. 02. 2015. godine)

R.B. NAZIV MJESNOG ODBORA Ime i prezime predsjednika MO Adresa Kontakt
1. KONČANICA MLADEN HEROUT Končanica 4 043/325-068
2. OTKOPI DEJAN EDELINSKI Otkopi 47 043/325-222
3. DARUVARSKI BRESTOVAC OLDRIH HALUPA Daruvarski Brestovac 88 043/325-285
4. ŠUPLJA LIPA DANIJEL LOR Šuplja Lipa 75 043/325-601
5. DIOŠ IVAN SVOBODA Dioš 47 043/325-449
6. STRAŽANAC ANITA MIHALIĆ Stražanac 16A 043/320-170
7. IMSOVAC RADA BOŽIĆ Imsovac 129 043/320-119

Mjesni odbor Imsovac, Stražanac i Daruvarski Brestovac konstituirani su 23. veljače 2015. godine.
Mjesni odbor Šuplja Lipa, Dioš i Otkopi konstituirani su 24. veljače 2015. godine.
Mjesni odbor Končanica konstituiran je 26. veljače 2015. godine.