Get Adobe Flash player

Dnevna Arhiva: 19. ožujka 2020. 18:54

Obavijest Građanima Općine Končanica

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA


OPĆINA KONČANICA
Stožer Civilne zaštite
Općine Končanica

 

www.koncanica.hr, e-mail: opcina@koncanica.hr
Končanica 260, 43505 Končanica
Tel. 043/325-021, fax. 043/325-012

KLASA: 810-06/20-01/01
URBROJ: 2111/02-02-20-3
Končanica, 19. ožujak 2020.

 

O  B  A  V  I   J  E  S  T
Građanima Općine Končanica

             U svrhu provedbe Odluke Stožera CZ Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Stožer civilne zaštite Općine Končanica osigurava provedbu i nadzor nad provedbom navedene Odluke.

            Vezano za isto, a u svrhu pitanja građana oko funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima, Stožer civilne zaštite Općine Končanica obavještava stanovnike Općine Končanica da svoja pitanja oko navedenog mogu uputiti na tel. 325-021 ili putem e-maila:

opcina@koncanica.hr.

            Ova obavijest objavit će se putem Radio Daruvara i na internet stranici Općine Končanica www.koncanica.hr.

           

                                                                                                          Načelnik Stožera CZ

                                                                                                            Općine Končanica

                                                                                                          Drahoslav Herout, v.r.

 

 

Naputak u svezi Covid-19

KOMUNALAC KONČANICA d.o.o.
KONČANICA 260,
43505 KONČANICA
O43/220-898
komunalac@koncanica.hr
OIB:92617111434


Naputak u svezi virusa COVID-19 (korona)

SUKLADNO PREPORUKAMA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE POTREBNO JE:

  • ORGANIZIRATI SAHRANE POKOJNIKA U KRUGU OBITELJI,
  • SUĆUT IZRAZITI BEZ OSOBNOG KONTAKTA – RUKOVANJA,
  • NAKON IZRAZA SUĆUTI NE ZADRŽAVITI SE U ODARNICI
  • DOGOVOR OKO ORGANIZACIJE SAHRANE POTREBNO JE DA PRETHODNO NAJAVITE POZIVOM NA BROJ PRIJEMNOG UREDA 043/220-898 i e-mail komunalacαkoncanica.hr

Molimo građane da za sve upite, molbe ili druge poslove u službama  groblja koriste isključivo mogućnost kontakta elektronskom poštom ili telefonom kako bi se smanjio broj nepotrebnih fizičkih kontakata sa zaposlenicima.

Hvala na razumijevanju i podršci.