Menu Close

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – ČDV

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća ČDV Končanica

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o upisu djece u pedagošku 2021/2022. godinu u ČDV Končanica

Dokument možete preuzeti ovdje:

Godišnji plan i program rada ČDV Končanica u pedagoškoj godini 2021/2022.

Dokument možete preuzeti ovdje:

Izvješće o radu ČDV Končanica tijekom radne 2020-2021. godine

Dokument možete preuzeti ovdje:

Financijski i godišnji plan i izvješće o radu ČDV 2021.

Izvješće o radu za 2019. – 2020. godinu: Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vtića Končanica tijekom radne 2020. – 2021. godine: Financijski plan…

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – ČDV

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Plan nabave za 2020. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – ČDV

Češki dječji vrtić u KončaniciPristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Skip to content