Menu Close

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ KONČANICA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – ČDV

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu i obrazloženje

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Plan i program rada za 2022/2023 godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Izvješće o radu za 2021/2022. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o oslobađanju roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za lipanj 2022. godine.

Odluku možete preuzeti ovdje:

Izvršenje Financijskog plana za 2021. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – ČDV

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća ČDV Končanica

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o upisu djece u pedagošku 2021/2022. godinu u ČDV Končanica

Dokument možete preuzeti ovdje:Pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Skip to content