Get Adobe Flash player

e-Savjetovanje

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Končanica

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Končanica: Odluka o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna PPUO Končanica: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi II. izmjena i dopuna PPUO Končanica: Odluka o započinjanju  postupka strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i […]

Nacrt izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica

1. Javni uvid – Nacrt izmjena i dopuna PRPZ OK – 2. Nacrt izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica – 3. Popis čestica IDPRPZ Općine Končanica – 4. Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge –

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o upravljanju grobljima

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Končanica

Javni uvid za nacrt Izmjena i dopuna PRPZ OK Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Končanica Popis čestica IDPRPZ OK Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge

Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Općinu Končanica

NACRT ODLUKE Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16. i 106/18.), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranje smještaja u turizmu (“Narodne novine” broj 1/19.) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici održanoj […]

Prijedlog Plana proračuna Općine Končanica za 2020. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni i iskazani stavovima građana. Općina Končanica poziva građane da se ispunjavanjem objavljenih obrazaca za sudjelovanje, svojim prijedlozima i komentarima uključe u planiranje proračuna za […]

Savjetovanje Strategija i Plan

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2019. godinu i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za razdoblje od 2019. do 2026. godine Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i […]

Programa raspolaganja poljop. zemljištem u vlasništvu R H na području Općine Končanica

Nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica Popis čestica, PRPZ 2018.g. Javni uvid na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Končanica obrazac za komentare, prijedloge, primjedbe