Menu Close

E-SAVJETOVANJE

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Poštovani građani, pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak. Dokument je moguće pogledati…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica

Poštovani građani, pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica. Dokument je moguće pogledati ovdje na linku…

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Plan ukupnog razvoja Općine Končanica za razdoblje 2021.-2027. godine

Dokument možete preuzeti ovdje:

Izvješće o provedenom savjetovanju Plana upravljanja imovinom za 2024. godnu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Končanica

„Poštovani građani, pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Končanica. Dokument je moguće pogledati ovdje na linku…

Savjetovanje – Plan ukupnog razvoja Općine Končanica za razdoblje 2021. – 2027. godine

Poštovani stanovnici, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana ukupnog razvoja Općine Končanica za razdoblje 2021. – 2027. godine. Svrha savjetovanja…

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2024. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Končanica za 2024. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija…

SAVJETOVANJE – Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Končanica Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i…

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Končanica

Poštovani građani,             pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Statuta Općine Končanica. Dokument je moguće pogledati ovdje na linku e-Savjetovanje i…

Skip to content