Menu Close

E-SAVJETOVANJE

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Končanica

Poštovani građani,             pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Statuta Općine Končanica. Dokument je moguće pogledati ovdje na linku e-Savjetovanje i…

Jedinstveni postupak javne rasprave o prijedlogu II. IDPPU Općine Končanica i Strateške studije o utjecaju na okoliš II. IDPPU Općine Končanica

Izvješće o jedinstvenom postupku javne rasprave Dokument možete preuzeti ovdje: Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. IDPPUO Končanica i Strateške studije o utjecaju na…

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Končanica

Dokument možete preuzeti ovdje:

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Končanica

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Končanica: Odluka o pristupanju izradi II. izmjena i…

Nacrt izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Končanica

1. Javni uvid – Nacrt izmjena i dopuna PRPZ OK – 2. Nacrt izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području…

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o upravljanju grobljima

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Končanica

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Končanica

Javni uvid za nacrt Izmjena i dopuna PRPZ OK Nacrt Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Končanica Popis čestica…

Skip to content