Menu Close

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

I  Izmjene I Dopune Proračuna Općine Končanica Za 2023  Godinu
I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Končanica Za 2023 Godinu
I.-izmjene-i-dopune-Prorau010duna-Opu0107ine-Konu010danica-za-2023.-godinu-word.rtf
1.2 MiB
38 Downloads
Detalji
I  Izmjene I Dopune Proračuna Općine Končanica Za 2023  Godinu
I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Končanica Za 2023 Godinu
I.-Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Koncanica-za-2023.-godinu.pdf
4.9 MiB
36 Downloads
Detalji
Obrazloženje I  Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Končanica Za 2023  Godinu
Obrazloženje I Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Končanica Za 2023 Godinu
Obrazlozenje-I.-Izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Koncanica-za-2023.-godinu.docx
69.2 KiB
17 Downloads
Detalji
Obrazloženje I Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Končanica Za 2023  Godinu
Obrazloženje I Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Končanica Za 2023 Godinu
Obrazlozenje-I.izmjena-i-dopuna-Proracuna-Opcine-Koncanica-za-2023.-godinu.pdf
1.0 MiB
32 Downloads
Detalji
Skip to content