Menu Close

I. Radni sastanak radne skupine za izradu strategije razvoja Općine Končanica

Dana 18. listopada 2017. godine u općinskoj vijećnici Općine Končanica održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. Cilj sastanka bio je definirati početnu viziju i glavne potencijale razvoja Općine Končanica, te informirati članove Radne skupine o svrsi i metodologiji izrade Strategije kao i o njihovoj ulozi u cjelokupnom procesu.

Ovim sastankom službeno je započela izrada Strategije – dokumenta koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji. 

Premda sadašnji zakonski okvir određuje da svaka jedinica lokalne samouprave treba imati razvojnu strategiju, neophodno je da takvu  Strategiju ima i Općina Končanica. Osim što je razvojna strategija preduvjet za financiranje razvojnih projekata iz fondova EU u programskom razdoblju 2014.-2020., ona je ponajprije ključno sredstvo u upravljanju lokalnim razvojem. 

Sastanak je vodila gospođa Senka Vranić, direktorica „Sintagme“, konzultantske tvtke s više od 13 godina iskustva u projektnom i strateškom planiranju, kojoj je povjerena cjelokupna izrada ovog strateškog dokumenta. Sastanku je nazočilo 18 članova radne skupine – predstavnika lokalne vlasti, te gospodarskog i društvenog sektora s područja Općine. Članovi radne skupine aktivno će sudjelovati u svim fazama izrade Strategije, od analize početnog stanja, definiranja razvojnih problema i potencijala Općine, do utvrđivanja razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera nužnih za provedbu Strategije.

Obzirom na brojne neiskorištene prirodne, kulturne i gospodarske potencijale Općine Končanica, te obzirom da do danas strateški program razvoja Općine nije postojao, izrada i donošenje Strategije razvoja Općine Končanica ima ključnu ulogu u daljnjem upravljanju razvojem. Sukladno dinamici izrade strateškog dokumenta, plan je da se Strategija razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. izradi do kraja 2017. godine.


Skip to content