Get Adobe Flash player

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Končanica