Get Adobe Flash player

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – Općina Končanica

Općina Končanica

Godisnje Izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica
Godisnje Izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica
Godisnje_izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica.pdf
213.1 KiB
38 Downloads
Detalji
Godisnje Izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica
Godisnje Izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica
Godisnje_izvjesce-PPI-2019-Opcina-Koncanica.csv
18.1 KiB
80 Downloads
Detalji