Get Adobe Flash player

Javna Nabava

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
www.koncanica.hr,
e-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr
Končanica 260,
43505 Končanica
Tel. 043/325-021,
fax. 043/325-012
OIB: 93666098369,
Žiro-račun: 2402006-1819900004

grbrh

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE

U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07, 125/08) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:
• obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
• je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.
Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.
U duhu Zakona pod pojmom „čelnik tijela“ misli se na Općiskog načelnika i njegovog zamjenika.
Općina Končanica obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi kao javni naručitelj.
Sukladno članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08), ovim putem obaviještavamo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Končanica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.