Menu Close

JAVNA NABAVA

grbrh

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONČANICA
www.koncanica.hr,
e-mail: opcina.koncanica@bj.t-com.hr
Končanica 260,
43505 Končanica
Tel. 043/325-021,
fax. 043/325-012
OIB: 93666098369,
Žiro-račun: 2402006-1819900004

KLASA:022-05/20-01/02
URBROJ: 2100/07-01-20-2
Končanica, 30. travnja 2020. godine

Temeljem čanka 80. stavak 2. točka l. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj l20/16) Općina Končanica kao javni naručitelj objavljuje

 

OBAVIJEST

O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), a na temelju izjave o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, Općina Končanica objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za javnog naručitelja nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN-a.

 

OPĆINA KONČANICA


Poziv za dostavom ponuda: Sanacija pješačke staze naselja Končanica – faza I.

Registar ugovora za 2023. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Plan nabave Općine Končanica za 2024. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Končanica za 2023. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Končanica za 2023. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Plan nabave Općine Končanica za 2023. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Pravilnik o provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga jednostavne vrijednosti

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Skip to content