Menu Close

Javna rasprava na predloženi nacrt Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15), Općina Končanica dana 16. siječnja 2018. objavljuje savjetovanje s javnošću – JAVNU RASPRAVU na predloženi Nacrt Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine. Nacrt Strategije razvoja Općine Končanica predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Strategije.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu navedenom u prilogu. Nacrt Strategije razvoja Općine Končanica s obrazloženjem objavljen je u elektronskom obliku također u prilogu. Javna rasprava traje od 16.01.2018. do 25.01.2018. godine. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25.01.2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Strategije razvoja Općine Končanica s obrazloženjem na adresu elektronske pošte opcina.koncanica@bj.t-com.hr.


Dokumente možete preuzeti ovdje:

STRATEGIJA RAZVOJA KONČANICA - NACRT
STRATEGIJA RAZVOJA KONČANICA - NACRT
STRATEGIJA-RAZVOJA-KONCANICA-NACRT.pdf
3.9 MiB
1383 Downloads
Detalji
Obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge
Obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge
obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge.docx
18.3 KiB
164 Downloads
Detalji
Obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge
Obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge
obrazac-za-komentare-primjedbe-ili-prijedloge.docx
18.3 KiB
164 Downloads
Detalji
STRATEGIJA RAZVOJA KONČANICA - NACRT
STRATEGIJA RAZVOJA KONČANICA - NACRT
STRATEGIJA-RAZVOJA-KONCANICA-NACRT.pdf
3.9 MiB
1383 Downloads
Detalji
Skip to content