Menu Close

Javna rasprava

Otvara se javna rasprava na prijedlog:
– Odluke o davanju u najam stanova i kuća u vlasništvu Općine Končanica,
– Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Končanica
– Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Končanica

Prijedlozi se dostavljaju u Općinu Končanica pismeno ili putem e-maila: opcina.koncanica@bj.t-com.hr do zaključno 03. lipnja 2016. godine.


Popratne dokumente možete preuzeti ovdje:

2016-05 Odluka O Davanju U Najam Stanova I Kuća U Vlasništvu Općine Končanica - Prijedlog
2016-05 Odluka O Davanju U Najam Stanova I Kuća U Vlasništvu Općine Končanica - Prijedlog
2016-05_Odluka-o-davanju-u-najam-stanova-i-kuca-u-vlasnistvu-Opcine-Koncanica-prijedlog.pdf
141.8 KiB
368 Downloads
Detalji
2016-05 Odluka O Gospodarenju Nekretninama U Vlasništvu Općine Kočanica - Prijedlog
2016-05 Odluka O Gospodarenju Nekretninama U Vlasništvu Općine Kočanica - Prijedlog
2016-05_Odluka-o-gospodarenju-nekretninama-u-vlasnistvu-Opcine-Kocanica-prijedlog.pdf
163.5 KiB
292 Downloads
Detalji
2016-05 Prijedlog Odluke O Zakupu Poslovnog Prostora 2016
2016-05 Prijedlog Odluke O Zakupu Poslovnog Prostora 2016
2016-05_Prijedlog-odluke-o-zakupu-poslovnog-prostora-2016.pdf
157.8 KiB
300 Downloads
Detalji
Skip to content