Menu Close

Javni natječaj za predlaganje programa

Dokumente za pojedine javne natječaje možete preuzeti ovdje:

Javni Natječaj Za Predlaganje Programa-projekata Kulture I Kulturnog Amaterizma U 2018 Godini (677.2 KiB)

Javni Natječaj Za Predlaganje Programa-projekata U Sportu U 2018 Godini (685.4 KiB)

Javni Natječaj Za Predlaganje Programa-projekata Udruga I Braniteljskih Udruga U 2018 G (704.8 KiB)

Javni Natječaj Za Predlaganje Programa-projekata Udruga Sa Sjedištem Izvan Područja Općine Končanica U 2018 (763.2 KiB)

Javni Natječaj Za Predlaganje Programa-projekata Udruga U Okviru Socijalnog Programa Za 2018 (702.3 KiB)


Upute, obrasci i izjave za svaki javni natječaj su isti, njih možete preuzeti ovdje:

A5 - Upute Za Prijavitelje 2018 (200.0 KiB)

B1 - Obrazac Opisnog Programa 2018 (74.2 KiB)

B2 - Obrazac Proračuna Projekta 2018 (44.0 KiB)

B3 - Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja 2018 (18.4 KiB)

B4 - Izjava O Partnerstvu 2018 (16.5 KiB)

B6 - Obrazac Sporazuma O Partnerstvu Na Provedbi Programa Ili Projekta 2018 (26.6 KiB)

B7 - Obrazac Izjave O Programima Udruge Financiranih Iz Javnih Izvora 2018 (24.0 KiB)

C2 - Obrazac Za Opisni Izvještaj Provedbe Programa (26.7 KiB)

C3 - Obrazac Financijskog Izvještaja Provedbe Programa Ili Projekta 2018 (49.0 KiB)

Skip to content