Menu Close

Javno nadmetanje

Adaptacija i dovršenje Mjesnog doma Šuplja Lipa:

Dokumentacija za nadmetanje:

Javna Nabava - Končanica - Mjesni Dom Šuplja Lipa (265.6 KiB)

(.pdf)

Javna Nabava - Končanica - Mjesni Dom Šuplja Lipa (281.0 KiB)

(.doc)

Troškovnik:

Troškovnik - ŠUPLJA LIPA (68.0 KiB)

(.pdf)

Troškovnik - ŠUPLJA LIPA (39.5 KiB)

(.xls)


Link na stranicu javnog nadetanja: (otvori ovdje)

Skip to content