Menu Close

Lista reda prvenstva

Temeljem raspisanog javnog natječaja za davanje u najam stana u Končanici, Končanica 337 pristigla je jedna pravovaljana ponuda.

Dokument možete preuzeti ovdje:

2016-09 Lista Reda Prvenstva
2016-09 Lista Reda Prvenstva
2016-09_Lista-reda-prvenstva.pdf
98.8 KiB
171 Downloads
Detalji
Skip to content