Menu Close

UKRATKO O OPĆINI KONČANICA

Na pola puta između Velikih Zdenaca i Daruvara smjestila se općina Končanica, u kojoj je češka nacionalna manjina večina, i koja je nastanjena u dva najveća naselja općine; Končanici i Daruvarskom Brestovcu. Naravno, Daruvar s okolicom najnastanjeniji je češkim i mađarskim življem koje je u velikoj mjeri migriralo iz Češke i Moravske.

Još u 13. stoljeću na današnjem području Općine Končanica spominju se utvrde Brestovac i Konthović, a oko 1334. godine uoči turskih pohoda na ove krajeve, među največim naseljima Daruvarskog kraja koji se tada naziva „Toplica“ spominju se naselja Brestovac i Konthovci (Končanica).

Od 1542. do 1687. godine cijelo je ovo područje pod turskom vlašću.

Nakon okupacije Slavonije od strane Austrije oko 1700. godine Daruvarski Brestovac uz starosjedioce počinju naseljavati hrvati iz Posavine, Gorskog kotara i Like, te srbi prebjegli iz Bosne.

Nakon poraza kod Beča 1683. godine turska moć slabi, a vrlo slabu naseljenost tadašnje Vojne krajine austrijske vlasti rješavaju tako da potiču migracijske procese, pa je u tu svrhu donesen i tzv. Einwende-rungspatent, odnosno dokument o iseljavanju i doseljavanju.

Bilo je to pravo vrijeme da se brojne češke obitelji upute u manje naseljene dijelove Carevine, a čemu je pogodovao i ondašnji važeći zakon u Češkoj po kojem je samo najstariji sin mogao naslijediti obiteljsko imanje.

Tako su brojni mladi ljudi odlazili od kuće u potrazi za boljim životom. A bolji život mnogi su pronašli u okolici Daruvara i manjim mjestima na tom području. Jedno od takvih je i Končanica koja ima i Češku OŠ Josip Ružička, češki dječji vrtić i silno skladan suživot s ostalim narodima i narodnostima. Prvu školu u Končanici 1860. godine dao je izgraditi Julius Janković, bila je na prostoru današnje škole koja je izgrađena 1963, da bi 2003. bila renovirana i dograđena.

Godine 1931. otvoreno je češko odjeljenje, a 1944. godine otvorena je i Češka OS u Kon¬čanici, s područnim školama u Otkopima, Daruvarskom Brestovcu, Diošu, Stražancu i Šupljoj Lipi.

Kraj je izrazito poljoprivredni, a blizina rijeke Ilove pogodovala je uzgoju ribe u ribnjacima starim više od 100 godina.

Općina Končanica prostire se na površini od 8.361 ha. U devet naselja živi ukupno 2.824 žitelja. To je općina u kojoj je nacionalna manjina večina. Od ukupnog broja žitelja 46,6% su Česi, koji žive u dva najveća češka naselja: Končanica i Daruvarski Brestovac.

koncanica-20

U proteklim godina provedeno je niz velikih infrastrukturnih zahvata: plinoficirano je 75% općine, uveden je vodovod u naselja Dioš, Končanica, Šuplja Lipa, Otkopi i Daruvarski Brestovac, modernizirane su lokalne ceste Daruvarski Brestovac-Stražanac-Imsovac, Šuplja Lipa-Borova Kosa-Maslenjača, Daruvarski Brestovac-Ljudevit Selo-Daruvar. Uz pomoć Hrvatskih voda izgrađeno je niz mostova na rijekama Ilovi i Toplici te njihovim pritokama. Uređena je javna rasvjeta na cjelokupnom području Općine Končanica. Više o realiziranim projektima možete pročitati na ovoj stranici: Općinski Načelnik

Općina pomaže rad sedam mjesnih odbora i Češkog dječjeg vrtića. Pomaže i rad dvije manjinske udruge: Češke besede Končanica i Daruvarski Brestovac, 2 Vijeća nacionalne manjine općine Končanica: češko i srpsko, kulturno-umjetničko društvo „Pougarje“ iz Daruvarskog Brestovca, nogometnih klubova: „Ribar“ iz Končanice, „Mladost“ iz Daruvarskog Brestovca, „Imsovac“ iz Imsovca, streljačke udruge „Končanica“ iz Končanice, Udrugu umirovljenika Općine Končanica, te četiri DVD-a (Končanica, Daruvarski Brestovac, Šuplja Lipa i Stražanac, udružena u Vatrogasnu zajednicu Općine Končanica.

Kompletno je uređena i Župna crkva Uznesenja blažene djevice Marije u Končanici. Ostaje i dalje briga oko dvorca „Marijin dvor“ u Diošu, koji je u vlasništvu Hrvatskog salezijanskog provincijalata iz Zagreba i trenutno se nalazi na prodaji. Bogate šume, rijeke i raznolik krajolik, pružaju mogućnosti razvoja seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.


Skip to content