Menu Close

Obavijest za udruge

Obavještavaju se udruge, koje su dobile financijska sredstva iz Proračuna Općine Končanica u toku 2016. godine odnosno koji imaju sklopljene Ugovore o financiranju za 2016. godinu sa Općinom, da su obvezni do 31. siječnja 2017. godine dostaviti u Općinu izvješće o utrošenim dobivenim sredstvima.

         Izvješće se podnosi na obrascu PROR-POT, koji se može preuzeti na ovom linku.

PROR-POT Obrazac Za Udruge
PROR-POT Obrazac Za Udruge
PROR-POT-obrazac-za-udruge.xls
36.0 KiB
185 Downloads
Detalji

         Uz izvješće, u kojem je potrebno opisno utvrditi provedbu projekta za koji su dobivena sredstva, potrebno je dostaviti i kopije računa i izvoda iz kojih je vidljivo njihovo plaćanje čime se pravda utrošak dodijeljenih sredstava.

         Ukoliko pojedina udruga ne dostavi ovo izvješće, u naredne dvije godine ne može ostvariti sredstva iz Proračuna Općine Končanica.

Skip to content