Menu Close

ODRŽAN II. RADNI SASTANAK ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE KONČANICA

U svrhu izrade Strategije razvoja Općine Končanica za razdoblje do 2020. godine, u utorak 28.11.2017. godine u prostoru općinske vijećnice Općine Končanica održan je drugi po redu sastanak radne skupine za izradu Strategije. Cilj sastanka bio je uz pomoć SWOT metodologije raspraviti i utvrditi glavne prednosti i slabosti zajednice nakon pripremljene osnovne analize koja na sažet i objektivan način prikazuje trenutni razvojni položaj te identificira razvojne potrebe i prilike Općine Končanica.

SWOT analizu područja Općine Končanica prezentirala je gospođa Senka Vranić, direktorica konzultantske kuće „Sintagma“ koja je  nositelj izrade ovog strateškog dokumenta, a sastanku su uz općinskog načelnika Zlatka Bakunića prisustvovali i zamjenici općinskog načelnika Drahoslav Herout i Franjo Berečki, te članovi radne skupine za izradu Strategije – predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja Općine.

Na sastanku je radna skupina tematski raspravljala o vlastitim razvojnim snagama i slabostima, te vanjski uvjetovanim prilikama i prijetnjama u područjima gospodarstva, poljoprivrede, infrastrukture, okoliša te društvenih djelatnosti. Jasno definiranje razvojnih potreba i razvojnih mogućnosti Općine je ključno iz razloga što aktivnosti koje nisu predviđene ovim strateškim dokumentom neće  imati mogućnost financiranja iz sredstava EU.

Kao glavne snage Općine Končanica koje predstavljaju komparativne prednosti i na kojima treba temeljiti daljnji društveni i gospodarski razvoj Općine ističu se značajni prirodni i kulturni resursi, brojna poljoprivredna gospodarstva, duga tradicija ribnjačarstva, vizualno prepoznatljiv krajolik, brojne udruge, bogatsvo tradicije i narodnih običaja nacionalnih manjina koje su u Općini Končanica većina, te zajedništvo i suradnja na svim nivoima.

Analiza stanja temelj je za definiranje strateških ciljeva, prioriteta i mjera čijom provedbom će se nastojati doprinijeti rješavanju indentificiranih potreba Općine Končanica, a koji će biti tema sljedećeg radnog sastanka.

Izuzetan odaziv i proaktivnost članova radne skupine za izradu Strategije razvoja Općine Končanica potvrdio je razvijenu svijest te interes lokalne zajednice da se zajedničkim snagama i planski pristupi gospodarskom i društvenom unaprjeđenju područja Općine, za kojeg Općina Končanica neupitno ima potencijala.

Skip to content