Menu Close

Oglas o biračkom mjestu za izbor predstavnika/ce i članova/ice vijeća nacionalnih manjina

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12) i članka 33. alineja 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Končanica donosi

 

O G L A S

O BIRAČKOM MJESTU

ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CE I ČLANOVA/ICA VIJEĆA

NACIONALNIH MANJINA

 

I. Biračko mjesto broj 1 u Končanici, Češki dom Končanica, Končanica 260, Općina Končanica obuhvaća slijedeće birače:

a) birače češke i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Končanica (naselja: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Imsovac, Končanica, Otkopi, Stražanac Šuplja Lipa), za izbor:

–     članova/ica vijeća češke nacionalne manjine Općine Končanica

–     predstavnice srpske nacionalne manjine Općine Končanica

b)  birače romske, albanske, češke, mađarske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u Općini Končanica s pripadajućim naseljima za izbor:

–     predstavnika romske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije

–     članova/ica vijeća albanske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije

–     članova/ica vijeća češke nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije

–     članova/ica vijeća mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije i

–     članova/ica vijeća srpske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije

 

KLASA: 013-01/15-01/01

URBROJ: 2111/02-15-48

U Končanici, 25. svibnja 2015.

                                                                                         PREDSJEDNICA

                                                                                        Ranka Mikelić, v.r.


Izborna lista za izbor članica/članova vijeća češke nacionalne manjine u Općini Končanica

Dokument možete skinuti ovdje:

2015-05 Rjesenje-zbirno ČEŠKA (111.9 KiB)

Izborna lista za izbor predstavnice/predstavnika srpske nacionalne manjine u Općini Končanica

Dokument možete skinuti ovdje:

2015-05 Rjesenje-zbirno-1 SRPSKA (108.1 KiB)

Skip to content