Menu Close

Osposobljavanje za gerontodomaćicu

Krajem ožujka 2021. godine počelo je osposobljavanje za gerontodomaćicu. U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice upisalo se četrnaest zaposlenih žena. Program osposobljavanja traje ukupno 160 sati. Nastava sadrži teorijski dio programa koji obuhvaća nastavu Zdravlje i bolest, Osnove gerontologije, Osnove anatomije, Osnove fiziologije te praktičnu nastavu. Nakon završenog i odrađenog teorijskog i praktičnog dijela polaznice će dobiti javnu ispravu o završenom osposobljavanju.Skip to content