Menu Close

Poziv korisnicima proračunskih sredstava

Na temelju članka 32. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, br. 96/03. i 136/12.), općinski načelnik Općine Končanica upućuje

Poziv

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima

proračunskih sredstava Općine Končanica za dostavu

prijedloga programa za financiranje, odnosno sufinanciranje,

iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu

 

I.

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, sa sjedištem na području Općine Končanica, da zaključno do 20. rujna 2013. godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica svoje Prijedloge programa za financiranje, odnosno sufinanciranje, iz Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu (adresa: Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica).

 

II.

Prijedlog programa iz točke I. mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu (NN RH br. 87/08. i 136/12.) i mora sadržavati:

1.  Financijski plan za 2013. godinu,  

  1. 2.     Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine (prihodi i izdaci)
  2. 3.     Program aktivnosti za 2014. godinu s prijedlogom financiranja (specifikacija po izvorima financiranja i pozicijama rashoda) i obrazloženjem

 

III.

Prilikom izrade prijedloga Proračuna Općine Končanica za 2014. godinu, u razmatranje će se uzeti samo potpuni i na vrijeme pristigli prijedlozi programa.

Obrasci za podnošenje prijedloga programa mogu se skinuti na općinskoj službenoj stranici www.koncanica.hr

KLASA: 400-06/13-01/05
URBROJ: 2111/02-02-13-1
Končanica, 04. rujan 2013. 

Općinski načelnik:

Zlatko Bakunić


Upute za izradu proračuna i financijskih planova za 2014. - 2016. godinu
102.1 KiB
550 Downloads
Detalji

Prijavnica za program javnih potreba udruga za 2014. godinu
Prijavnica za program javnih potreba udruga za 2014. godinu
Prijavnica_za_prg_jav_potreba_udruga_2014.doc
163.5 KiB
335 Downloads
Detalji
Skip to content