Menu Close

PRORAČUN OPĆINE KONČANICA

Vodič za građane – Proračun Općine Končanica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Plan Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu.

Obrazloženje Proračuna i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2023. godinu Dokumente možete preuzeti ovdje:

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica 2022. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Plana proračuna Općine Končanica za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji…

Upute za izradu Proračuna Općine Končanica za razdoblje 2023.-2025.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Objava financijskih izvještaja za 2021-12 konsolidirani

Financijski izvještaji Proračuna 2021-12 konsolidirani možete preuzeti ovdje:

Objava financijskih izvještaja za 2021-12

Financijski izvještaji Proračuna 2021-12 možete preuzeti ovdje:

Plan Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2022. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Plana proračuna Općine Končanica za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji…

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Končanica za 2020. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Financijski izvještaji Proračuna Općine Končanica 2020-12 (konsolidirani)

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Financijski izvještaji Proračuna Općine Končanica 2020-12

Dokument možete preuzeti ovdje:

Plan proračuna Općine Končanica za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu

II Izmjene I Dopune Proračuna Općine Končanica Za 2020 Godinu II.-izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Koncanica-za-2020-godinu.pdf 2.7 MiB 60 Downloads Detalji Category:2020 Datum:24.12.2020

Prijedlog Plana proračuna Općine Končanica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji…

Polugodišnji izvještaj i I. izmjene i dopune Proračuna za 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu možete preuzeti ovdje: I. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu možete preuzeti…

Financijski izvještaji Proračuna 2020-06 (konsolidirani)

Financijski izvještaji proračuna 2020-06 (konsolidirani) možete preuzeti ovdje: Bilješke uz financijske izvještaje 2020-06 (konsolidirani) možete preuzeti ovdje:

Financijski izvještaji proračuna 2020-06

Financijski izvještaji proračuna 2020-06 možete preuzeti ovdje: Bilješke uz financijske izvještaje 2020-06 možete preuzeti ovdje:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu

Dokumente možete prreuzeti ovdje:

Financijski izvještaji Proračuna 2019-12.

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Plan Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu – konačni

Dokument možete preuzeti ovdje:

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Končanica za 2020. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Plan Proračuna Općine Končanica za 2020.g sa projekcijama za 2021.g i 2022.g

Dokument možete preuzeti ovdje:

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu

Dokument možete preuzeti ovdje:

Prijedlog Plana proračuna Općine Končanica za 2020. godinu

Sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji…

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu

Dokumente u .pdf-u možete preuzeti ovdje: Dokumente u word-u možete preuzeti ovdje:

Financijski izvještaji Proračuna Općine Končanica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Končanica za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Končanica 2018.

Plan proračuna Općine Končanica za 2019.g. sa projekcijama za 2020. i 2021. g.

Skip to content