Menu Close

DVD KONČANICA

dvd-2Vatrogatstvo u Končanici ima dugu i veoma bogatu tradiciju. Prvi pokušaji osnivanja DVD-a zabilježeni su već prije Prvoga svjetskog rata što je vidljivo iz zapisnika tadašnjeg Općinskog poglavarstva iz 1900. godine gdje se spominje da su osigurane vatrogasne uniforme koje se nalaze u školskoj drvarnici. Međutim, zbog stalnih razmirica između mještana i službujućeg učitelja do osnutka DVD-a nije došlo. Tek 12.2.1922 godine se sastala nekolicina meštana u gostionici Gustava Piaseka te se diskutira o osnivanju vatrogasnog društva. Iniciativni odbor su sačinjavali: Gustav Piasek, Emanuel Burger, Ivan Jandik, A. Trnka, J. Mrazek, te A. Karnjik. Slijedeći sastanak se održao 18.2.1922 u gostionici čiji je tadašnji vlasnik bio Franjo Koči. Već idućega dana, dakle 19. 2. 1922 dolazi i do formalnog osnivanja DVD Končanica tako da ove godine sa ponosom slavimo devedesetu godišnjicu postojanja. Bitno je naglasiti da društvo nije imalo svojih prostora već su se sastanci uglavnom odvijali u mjesnim gostionicama čiji su vlasnici bili: Koči, Vanječek, Piasek. Nekoliko sastanaka se održalo u dvorištu obitelji Frelih. Osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 120 mještana te svi članovi Općinskog vijeća. U društvo se učlanilo 42 člana čiji nepotpuni popis se sačuvao do danas. Bili su to: predsjednik-Aloiz Trnka, zapovijednik – Ivan Vanjiček, njegov zamjenik – Josip Mrazek, tajnik te ujedno blagajnik – Gustav Piasek, te ostali funkcioneri i članovi: Josip Veber, Antun Karnjik, Ivan Jandik, Ferdinand Klubičko, Vaclav Papp, Emil Husak, Josip Ulovec, Josip Ružička, Vaclav Ulovec, Vaclav Husak, Josip Horvat, Franjo Rohlik, Franjo Konjak, Vaclav Terešak, Vaclav Karnjik, Josip Bitmanek, Vaclav Finjek, Josip Horina, Vaclav Burger, Josip Malek, Franjo Karnjik, Ljudevit Paclik, Ivan Štička, Vaclav Horina, te Franjo Ružička.

Aktivnost društva u prvim godinama djelovanja je bila usredotočena uglavnom na prikupljanje priloga za nabavku vatrogasne opreme, uniformi i svega ostaloga potrebitog za funkcioniranje društva. U tom smislu su se vrlo često organizirale u to vrijeme vrlo popularne vrtne zabave nazvane majalusi. Vatrogascima se u takvim prigodama pridružila i limena glazba kao i kazališna skupina – preteća Češke besede. Godine 1928. je izvedena prva kazališna predstava. Na taj način se moglo organizirati cjelovečernji program i prikupiti toliko potrebita financijska sredstva. Znači da su vatrogasci pored svoje osnovne funkcije, zaštite imovine i ljudi djelovali i na društvenom i kulturnom polju i bili su prethodnica osnivanja Češke besede. Isto tako je zabilježena vrlo plodna suradnja sa Sokolskim društvom te zajedničko nastojanje da se sagradi dom kulture. Do realizacije istoga u ono vrijeme na žalost nije došlo.

Dobrovoljno vatrogasno društvo organiziralo je 07. srpnja 1929. godine posvećenje svoje zastave. Kuma prve zastave Dobrovoljnog vatrogasnog društva bila je Ana Modly iz Končanice. Pri tome je poslan zahtjev kralju u Beograd za davanje blagoslova na novu zastavu. Već 09. srpnja 1929. godine stigla je zahvalnica od kralja, kojom je dan blagoslov na zastavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica.

Postupno DVD Končanica postaje jedno od uzornijih i najorganiziranijih društava u okolici. Redovito se obilježavaju godišnjice postojanja, izvode se javne pokazne vježbe sa uzbunjivanjem, organizira se polaganje ispita za svoje članove i slično. Kao i u svakom društvu, dolazi do znatnih oscilacija, stagnacija najčešće kao posljedica smjena generacija, rata i ostalih čimbenika. Srećom uvijek iza krize dolazi do konsolidacije, dolaze novi članovi sa novim poletom te aktivnost dosegne maximum. Ukupna aktivnost društva se može sažeti kroz nekoliko parola koje su se često naglašavale u svećanim prigodama: Vatru gasi – brata spasi, ništa nas nesmije iznenaditi i slično.

SONY DSCDušu svakoga društva čini njegova arhiva u kojoj se čuvaju razni zapisnici, popis inventara, članova te ostala bitna dokunemtacija. Na žalost, dio tih evidencija je u proteklim ratovima uništeno, oštećeno ili otuđeno. Nužno je da društvo osnuje svoju arhivu koja bi bila zaštićena od neovlaštenog pristupa.

Jasno je da se djelovanje društva u današnje vrijeme znatno razlikuje od onoga iz vremena osnivanja kada je znatan dio gospodarskih zgrada bio pokriven slamom, u žetvi se sva ljetina vozila u kamare. Lako je zaključiti kakva je opasnost prijetila u tom smislu. Ako k tome dodamo i da su određena osiguravajuća društva imala svoje tajne agente koji su namjerno potpaljivali žito i ostalu imovinu u cilju zastrašivanja kako bi mještani u što većem broju osiguravali imetak, vidimo sa kakvim problemima su se vatrogasci morali nositi. Sa druge pak strane kada to usporedimo sa današnjim vremenom, vidljivo je da skoro svako domaćinstvo ima plin, znatne količine nafte, benzina, boja, razređivača te ostalih lako zapaljivih kemijskih tvari, možemo zaključiti da današnji pristup gašenju kao i oprema se moraju uvelike razlikovati od nekadašnje. Velika dodatna otegotna okolnost je zaostalo streljivo i minsko-explozivne naprave iz minulih ratova.

Danas se vatrogasno društvo uključuje gotovo u sve mjesne aktivnosti: Žetvene svečanosti, pomoć kod sahranjivanja ispunpavanje bunara, orezivanje stabala i slično.

Društvo je 2007. godine zatražilo od Općine prostor koji je nekada koristila mladež te je iste godine navedeni prostor i dodjeljen Dobrovoljnom vatrogasnom društvu na korištenje. Od tada pa sve do danas traju radovi na uređenju navedenog prostora.

Društvom upravlja upravni odbor od 5 članova, zapovjedništvo broji 3 člana kao i Nadzorni odbor udruge. Društvo posjeduje opremu, koja je djelomično stara a djelomično se obnavlja, a kao najvrednije sredstvo je vatrogasna cisterna „Creina“ od 3.500 litara. Društvo vodi brigu o mladom naraštaju, sa istim sudjeluje na raznim takmićenjima te postiže zapažene rezultate. Cilj Društva je i nadalje očuvanje vatrozaštite na području naselja Končanica i šire te podmlađivanje društva sa novim, mladim naraštajima, koji nam osiguravaju sigurnu budućnost bez bojazni za požare i druge nepogode.

SONY DSCDana 01.09.2012. godine obilježeno je 90 godina od osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica, pred domom, koji je sjedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva Končanica. Dio prostora DVD je koristio, dok dio je dobio 2007. godine i bilo ga je potrebno urediti. No uz pomoć Općine Končanica taj prostor je u velikoj mjeri uređen i koristi ne samo vatrogascima već i svima ostalima. Povodom toga je svečano otvoren novouređeni prostor našeg društva, koji je isto tako blagoslovio naš Župnik. Nakon toga je izvedena pokazna vježba u izvedbi Javne vatrogasne postrojbe Daruvar sa malim šumskim vozilom „Mazda”. Slijedilo je postrojavanje, prijavak pokrovitelju i polaganje vijenca kod križa ispred Župne crkve u Končanici te nakon toga svi su se u povorci preselili u Češki dom na svečanu sjednicu i proslavu.Skip to content