Menu Close

Uspješno položeni ispiti za rad na siguran način

Dvadeset zaposlenih žena je uspješno položilo ispite za rad na siguran način te za provedbu preventivnih mjera od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

  Polaganje se održalo tokom dva dana. Prvi dan je polagalo njih deset a slijedeći dan  idućih deset, tako smo poštivali mjere i odluke donesene od strane Civilnog stožera. Žene su prilikom polaganja također dobile posebne upute na koji način raditi. Ali i maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva.


Skip to content