Menu Close

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE KONČANICA


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


OBJAVE:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – VZO

Dokumente možete preuzeti ovdje:

Zapisnik sa Skupštine VZO Končanica sa odlukama

Dokumente možete preuzeti ovdje: – financijski plan za 2022. godinu:

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija (2017) – VZO Končanica

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine: Vatrogasna Zajednica Općine Končanica Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Daruvarski Brestovac Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Končanica Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Šuplja Lipa…

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija – VZO Končanica

Za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine: Vatrogasna Zajednica Općine Končanica Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Daruvarski Brestovac Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Končanica Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Šuplja Lipa…

Skip to content