Menu Close

ZLATNA DOB OPĆINE KONČANICA

Matici Umirovljenika Općine Končanica odobren je Projekt „Zlatna dob općine Končanica“ koji je prijavila na natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a isti je usmjeren na unapređenje kvalitete života starijih osoba.
Projekt je odobren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu ”Pridruži se – Aktivni u mirovini“ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika. Cilj je jačanje organizacija civilnog društva kao najznačajnijih pružatelja izvaninstitucionalne potpore i podrške umirovljenicima, kroz lokalne programe i aktivnosti u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika te njihove socijalne uključenosti.

Matici umirovljenika Općine Končanica dodijeljeno je ukupno 1.239.213,73 kuna za Projekt „Zlatna dob Općine Končanica“. Projekt obuhvaća nekoliko različitih vrsta aktivnosti koje su osmišljene na temelju iskazanih potreba i interesa osoba starije životne dobi na području općine Končanica te se provodi u suradnji sa partnerima Općinom Končanica, Češkom Osnovnom školom Josipa Ružičke, Češkom besedom, Streljačkim društvom Končanica, i Nogometnim klubom „Ribar“. Dobivena financijska sredstva koriste se u svrhu poboljšanja kvalitete društvenog života svih osoba starije životne dobi i obuhvaćaju kreativne radionice, sportsko-rekreativne aktivnosti, razne kulturne te zabavne aktivnosti.
Također, fokus projekta je na aktivaciji, nediskriminaciji, dostojanstvu te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji, te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima.
Provedba projekta je ugovorena u dvogodišnjem razdoblju, do listopada 2022. godine, a krajnji rezultati Projekta su:

  • zaposlene 2 osobe
  • uključeno 34 volontera
  • provedena 461 aktivnost za vrijeme trajanja Projekta
  • uključeno 260 umirovljenika.

Kontakt: Voditelj projekta „Zlatna dob općine Končanica“ – Marijana Lovrenović mag.oec.
e-mail: voditelj.zlatnadob@koncanica.hr

Koordinator projekta „Zlatna dob općine Končanica“ – Viktorija Ditrih struč.spec.oec
e-mail: koordinator.zlatnadob@koncanica.hr

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.OBAVIJESTI:

Održane aktivnosti u ožujku u sklopu projekta Zlatna dob Općine Končanica

Tijekom ožujka umirovljenici su bili aktivni i u sklopu projekta Zlatna dob Općine Končanica održali niz aktivnosti, radionica i druženja. Uz već uobičajene aktivnosti društvenih…

Održavanje aktivnosti u sklopu projekta Zlatna dob Općine Končanica

U sklopu projekta Zlatna dob Općine Končanica koju provodi Udruga umirovljenika Općine Končanica počele su se održavati aktivnosti koje okupljaju umirovljenike na druženjima sukladno epidemiološkim…

VOLONTERSKI CENTAR MOGUĆNOSTI Vas obaviještava o otvorenim volonterskim pozicijama

Matica Umirovljenika općine Končanica poziva osobe zainteresirane za volontiranje U sklopu projekta „Zlatna dob Općine Končanica“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski…

Skip to content