Menu Close

Mjesečni sastanak zaposlenih žena

Dolaskom lijepih dana naši korisnici, ali i žene zaposlenice su vedrijeg duha. Osim što čiste po kućama te pronalaze svakojake zanimljive predmete a usput i čuju prošlost pojedinih predmeta, krenula je sadnja po vrtovima, košnja trave ali i obrezivanje živice koja je krenula rasti naveliko kao i trava. Žene većinom pomažu u sadnji cvijeća i ako je potrebno i u vrtu. Pomažu pri sadnji lučice, salate, sadnica paprike, paradajza ali i lubenica. Kokoši se pasu na svježoj travi, bolje nose jaja pa žene po domaćinstvima rade tjesteninu i peku kolače te ostale slastice.

Sredinom svibnja su podijeljeni paketi. Paketi su bili malo veći jer uz standardni paket higijenskih i kućnih potrepština podijeljena je i kanta s krpom za lakše pranje podova. Nakon što smo ženama zaposlenicama podijelili pakete održali smo mali mjesečni sastanak o tome kakvo je stanje i situacija na terenu. Zaposlenice su govorile kakva su im dosadašnja iskustva. Bilo ju tu i puno postavljenih pitanja. Na neke smo imali odgovor a na neke smo odgovore morali potražiti na višem nivou. Sve u svemu zanimljiv dan ispunjen pitanjima i odgovorima.Skip to content