Menu Close

Obavijest o dežurstvu OIP Općine Končanica

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KONČANICA
Končanica, 04. travanj 2019.

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

SJEDIŠTE OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KOČANICA JE:

 

OPĆINA KONČANICA
Končanica 260
43505 KONČANICA
Zgrada Općine Končanica – Općinska vijećnica
Tel. 043/325-021
e-mail: oip.koncanica@izbori.hr

 

DEŽURSTVO OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

 

04. i 05. TRAVNJA 2019. U VREMENU OD 09 – 15 SATI ( fiksni 325-021)

06. i 07. TRAVNJA 2019. U VREMENU OD 10 – 14 SATI (fiksni 325-021)

08. – 12. TRAVNJA 2019. U VREMENU OD 09 – 15 SATI (fiksni 325-021)

13. i 14. TRAVNJA 2019. U VREMENU OD 09 – 20 SATI (fiksni 325-021)

15. TRAVNJA 2019. U VREMENU OD 09 – 24 SATA (fiksni 325-021).

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE KONČANICA

Skip to content