Menu Close

Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Općinu Končanica

NACRT ODLUKE

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16. i 106/18.), Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranje smještaja u turizmu (“Narodne novine” broj 1/19.) i članka 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“ br. 1/13 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 19. sjednici održanoj dana_________ 2019. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

za Općinu Končanica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Končanica.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke za sva naselja na području Općine Končanica određuje se u iznosu od 150,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Končanica“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga odluke o visini o paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Prijedlogom odluke o visini o paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (u daljnjem tekstu: Odluka)  predlaže se donošenje odluke kojom bi se, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18.) i Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranje smještaja u turizmu utvrdila visina paušalnog poreza u smještajnim jedinicama („Narodne novine“,  br. 1/19) koje se nalaze na području Općine Končanica.

Naime, odredbom članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16. i 106/18.)  (u daljnjem tekstu:  Zakona) propisana je obveza predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave da do 31. siječnja 2019. godine donesu odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Končanica. Propisano je da navedenom odlukom visina paušalnog poreza ne može biti utvrđena u iznosu manjem od 150,00 kuna, niti u iznosu većem od 1.500,00 kuna. Sukladno Zakonu, ukoliko  predstavničko tijelo u propisanom roku tj. do 31. siječnja 2019. godine ne donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza će za 2019. godinu iznositi 750,00 kuna.

Visinu paušalnog poreza prema Pravilniku predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu pružaju. Iznimno predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u naselju. Nakon razmatranja ovih odredbi predlaže se uvođenje jedinstvene stope poreza za cijelo područje Općine Končanica.

Odlukom se predlaže  visina paušalnog poreza na području Općine Končanica u visini od 150,00 kuna.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od  11.11.2019. do 10.12.2019. godine.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom

10. prosinca 2019. godine

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

opcina@koncanica.hr


Odluku možete preuzeti ovdje:

Paušalni Porez U Turizmu Odluka I Obrazloženje
Paušalni Porez U Turizmu Odluka I Obrazloženje
Pausalni-porez-u-turizmu-odluka-i-obrazlozenje.pdf
144.7 KiB
68 Downloads
Detalji
Skip to content