Menu Close

Tečaj „Održivo gospodarenje šumama“ za šumoposjednike u Daruvaru

Pozivamo šumoposjednike koji imaju šumske posjede u Republici Hrvatskoj, posebice na području Bjelovarsko – Bilogorske županije. da se prijave na tečaj „Održivo gospodarenje šumama“ koji će se održati 20. studenog 2018. s početkom u 11:00 h, na adresi Grad Daruvar, Trg kralja Tomislava, 43500 Daruvar.

Polaznici koji odslušaju tečaj i dobiju Potvrdu o odslušanom tečaju, mogu ostvariti dodatnih 5 bodova kod prijave na Natječaj za Mjeru M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, Podmjeru 8.5. „Ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“; Operaciju 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Sudjelovanje na tečaju prijavljuje se putem Prijavnice za tečaj Ispunjene i potpisane prijave šalju se na adresu: maja.plese@savjetodavna.hr najkasnije do 12:00 sati, 19. studenoga 2018. godine.

Predviđeno trajanje tečaja je oko 4 školska sata.

Molimo sudionike da na tečaj donesu svoju Iskaznicu šumoposjednika i osobnu iskaznicu.

Za informacije o lokaciji tečaja možete kontaktirati:   goran.godina@savjetodavna.hr

https://www.savjetodavna.hr/projekti/57/293/odrzivo-gospodarenje-sumama/prijava-tecaja/

Skip to content