Get Adobe Flash player

Adaptacija društvenih i vatrogasnih domova na području Općine Končanica

Prošli tjedan je završena adaptacija društvenih i vatrogasnih domova na području Općine Končanica koja je obilježena prigodnim domjenkom u društvenom domu u Imsovcu.