Menu Close

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica

Poštovani građani,

pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica.

Dokument je moguće pogledati ovdje na linku e-Savjetovanje i u upravi Općine Končanica, Končanica 260.

Tema savjetovanja: Donošenje Prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Končanica

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Odluke o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sukladno članku 41. stavku 4. i članku 42. stavku 1. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) koji, između ostaloga, propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje, za potrebe plaćanja poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor visinu poreza i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 31. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 1/21) kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Pozivamo zainteresiranu javnost, ukoliko smatra da ima potrebe, na sudjelovanje u donošenju Prijedloga odluke.
Primjedbe i prijedlozi upućuju se na adresu elektroničke pošte: opcina@koncanica.hr ili poštom na adresu Općine Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

Savjetovanje je otvoreno od 16. listopada do 15. studenoga 2023. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje s razlozima za prihvaćanje i moguće neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Dokumente možete preuzeti ovdje:

NameSizeHits
NameSizeHits
Nacrt Prijedloga Odluke O Lokalnim Porezima Općine Končanica155.0 KiB16
OBRAZAC-Odluka O Lokalnim Porezima Općine Končanica14.7 KiB19
Obrazloženje Prijedloga Odluke O Lokalnim Porezima Općine Končanica18.9 KiB12

Izvještaj o provedenom savjetovanju, Odluka o lokalnim porezima (42.0 KiB)

Skip to content