Menu Close

Javni poziv

OPĆINA KONČANICA

JAVNI POZIV ZA PODONOŠENJE ZAHTJEVA ZA POMOĆ ZA OGRIJEV NA DRVA U 2013. GODINI          

I

                        Za dodjelu naknade za ogrjev korisnici stalne pomoći pri Centru za socijalnu skrb dužni su donijeti osobnu iskaznicu i Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu pomoć.

II

                        Za dodjelu naknade za ogrjev osobe lošeg materijalnog stanja trebaju donijeti sljedeće dokumente:

–       osobnu iskaznicu za sve članove kućanstva,
–       uvjerenje Porezne uprave o prihodima za 2012. godinu (za sve članove domaćinstva),
–       zadnja tri odreska od mirovine (za sve članove domaćinstva) ili prosjek osobnog dohotka za zadnja tri mjeseca tekuće godine (za sve članove domaćinstva),
–       potvrdu da li je osoba koja podnosi zahtjev korisnik dohodovne potpore (ili član njenog domaćinstva) i ako je, u kolikom je iznosu potpora (potvrda Agencije za plaćanja u poljoprivredi),
–       potvrdu Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti:

a)      o naknadi temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih žrtava rata (soba 33, II kat zgrade Gradske uprave)
b)      potvrdu o uzdržavanju (ako netko od članova kućanstva radi u inozemstvu) – (soba 33, II kat zgrade Gradske uprave),
c)      potvrdu o korištenju opskrbnine temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima (soba 26, II kat zgrade Gradske uprave),

–       vlasnički list (gruntovni izvadak),
–       izjavu o zajedničkom kućanstvu.

                        Zamolbu mogu podnijeti osobe lošeg materijalnog stanja, s mjesečnim dohotkom:

–      samac do 550,00 kn,
–      dvočlana obitelj do 900,00 kn,
–      tročlana obitelj do 1.250,00 kn,
–      četveročlana obitelj do 1.600,00 kn,
–      obitelj koja ima više od 4 člana (dohodak se za svakog člana povećava za 300,00 kn)

ZAHTJEVI SE ZAPRIMAJU OD 16. – 30. RUJNA 2013.                     GODINE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KONČANICA

Skip to content